Ahad, 26 Mei 2013

SIAPA ULAMA MUKTABAR ?


Oleh: Dr Asmadi Mohamed Naim

Saya ingin menulis satu posting yang ringkas. Ianya hanya untuk membincangkan istilah 'ulama silam' sebab ramai yang masih 'konfius' atau keliru mengenai istilah itu.

Dalam kajian-kajian kami, kami banyak menggunakan istilah 'al-ulama al-quddama' rahimahumullah (ulama-ulama silam). Kekadang kami menggunakan juga istilah ulama al-salaf, atau salaf al-ummah.

Jadi, siapakah mereka ini ?.

Biasanya, sesiapa yang membuka kitab-kitab usul fiqh akan mendapati bahawa kategori ulama boleh dipecah kepada dua iaitu

ulama mutaqaddimin (dari tabi'in sehingga 700 tahun),
ulama mutaakhkhirin (700 dan ke atas).


Ulama mutaqaddimin ini membawa aliran Tariqat al-Syafi'yyah atau Mutakallimun dan tariqat al-Hanafiyyah (bukan tariqah sufi tetapi metod dalam mengeluarkan hukum).

Dari ulama mutaqaddimin,dipecahkan lagi kepada
1. ulama tiga kurun pertama atau ulama Salaf (khayr ummah atau sebaik-baik ummah),
2. ulama-ulama yang lahir selepas tiga kurun tersebut.

Imam-imam mazhab menzahirkan mazhab mereka dalam tiga kurun pertama ini. Tiga kurun terpilih yang disaksikan dengan keberkatan oleh al-sunnah. Justeru, lebih hampir sesuatu pandangan itu kepada tiga kurun ini, maka lebih tulen keislamannya.

Sebenarnya, dalam kurun-kurun salaf ini, banyak lagi mazhab fiqh dalam aliran ahlussunnah wal jamaah. Cuma yang bersambung anak muridnya ialah empat mazhab yang utama ini.

Manakala, ulama selepas tujuh ratus tahun, digelar sebagai ulama mutaakhkhirin.

Ulama yang menghimpunkan kedua-dua tariqah (bukan tariqat sufi) untuk mengeluarkan hukum. Kebiasaannya, ulama-ulama ini berpegang kepada metod atau kaedah penghujahan imam-imam mazhab yang lahir di tiga kurun yang pertama.

Atas dasar itu, sebarang perbahasan isu-isu, setiap pandangan akan cuba mengembalikannya (ta'sil) kepada pandangan sahabat, tabi'in ataupun tabiut at-tabi'in bagi menunjukkan inilah penafsiran paling tepat terhadap al-Quran dan sunnah kerana dekatnya ia kepada zaman kenabian.

Kebetulannya bila ditelusuri melalui kitab-kitab al-Tabaqat, ramai ulama-ulama hadith seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam al-Tirmizi adalah bermazhab dengan mazhab Imamuna al-Shafie rahimahullah.


ulama Salaf
Ringkasnya, ulama Salaf merupakan ulama yang berada di tiga kurun pertama selepas nubuwwah (kenabian).

Ulama mutaqaddimin ialah gabungan ulama-ulama Salaf dan mereka yang berada selepas zaman Salaf sehingga akhir 700 tahun Hijrah (ulama khalaf).

Ulama Mutaakhkhirin
ialah ulama yang menyampaikan dakwahnya selepas 700 tahun tersebut sehinggalah ke awal kurun ke 13 Hijrah atau ke 18 Masehi. Mereka juga boleh dikelaskan sebagai ulama Khalaf.

Gelaran ulama silam (ulama quddama) inilah yang digunakan untuk merujuk ulama-ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin samada Salaf mahupun Khalaf.

Atas dasar itu, ulama-ulama mengklasifikasikan Imam Malik bin Anas (wafat 179), Imam Shafie (wafat 204H) dan lain-lain Imam-imam mazhab sebagai ulama Salaf atau ulama Salafussoleh. Mereka tidak mengklasifikasikan Imam al-Ghazali (wafat 505), Imam Nawawi (wafat 676), Imam Ibn Taimiyyah (wafat728) dan lain-lain ulama sezamannya sebagai ulama Salaf, sebaliknya sebagai ulama Khalaf.

ulama mu'asir
Manakala ulama selepas zaman tersebut digelar sebagai ulama mu'asir (semasa) dan ulama muhdathun (ulama-ulama baru).

Semoga dapat membantu kita memahami perbahasan ulama kelak.

Wallahu a'lam.comments

Salam PM,

Saya ada cakap dengan sahabat saya bahawa imam bukhari dan muslim bermazhab syafiee,(kerana dia tidak mahu bermazhab) tetapi dia tanya saya semula, apa dalilnya..

PM ada petikan-petikan dari kitab-kitab bukhari atau muslim yang menjadi hujah bahawa mereka bermazhab syafiee? terima kasih


Us Asmadi Mohamed Naim
Salam kembali Zul,

Rasanya, kalau tak mahu bermazhab. ilmunya dah hebat-hebat. Tak perlu tanya dalil dari kita. Dia sendiri boleh merujuk, bukan begitu Zul? Rupanya, dia berpindah dr taklid imam-imam mazhab kpd taklid gurunya. Justeru, minta dia minta tolong 'gurunya' terjemahkan biografi Imam Bukhari dan Imam Muslim yg ada dlm kitab al-rijal dan kitab berkaitan 'penulis kitab Arab'.

Wallahu a'lam.
Nota
Untuk artikel lengkap sila rujuk
http://drasmadinet.blogspot.com/2009/10/siapa-ulama-silam-siapa-ulama-salaf.html

artikel Dr Asmadi Mohamed Naim tdk bermakna beliau bersependapat dengan penulis blog harap maklum

HAKIKAT WALl
Ada yang memimpin, ada yang menjadi abid. Mereka diberi kelebihan sesuai dengan peranan masing-masing WALI ALLAH adalah orang-orang yang hampir dengan ALLAH. Sesetengah orang yang bertaraf wall disorok kewaliannya oleh ALLAH dengan berbagai   cara. Mungkin ALLAH `cacatkan' dia sedikit supaya orang tidak anggap dia wall. Kerana kalau orang tahu dia wali, kelak akan berlaku, orang yang sayang terlalu sayang manakala orang yang benci terlalu benci. Hingga terjadi pertentangan antara dua pihak itu dalam masyarakat. Jadi supaya manusia tidak rosak, ada para wall yang sengaja ALLAH tidak nampakkan kewaliannya. Umpamanya dia banyak makan hingga orang tidak kata dia wali. Banyak makan itu termasuk perkara-perkara yang  boleh membawa kepada haram. Orang yang banyak makan tidak dianggap mempunyai sifat keutamaan.

Ada pula wali yang orang tidak nampak dia melakukan banyak sembahyang sunat. Sebab seorang wali itu mendapat kedudukan tinggi di sisi ALLAH bukan kerana ibadahnya banyak atau kerana jihadnya, baca Qurannya, sedekahnya dan lain-lain.Tapi dia dekat di sisi ALLAH kerana sakhain nafsi-berlapang dada, sabar, boleh tolak-ansur dengan orang, tidak terjejas dengan suasana yang ada dan tidak cacat dengan ujian sama ada ujian kesusahan atau ujian kesenangan. Pengaruh suasana atau ujian yang datang tidak menyebabkan hatinya cacat dan gelabah. Dia tidak rasa apa-apa dengan ujian.

Jadi 'kecacatan' yang diperlihatkan oleh ALLAH pada diri sesetengah wall itu adalah untuk melindungi kewaliannya. Namun banyak pula wali-wali yang ALLAH perlihatkan tanda-tanda kewaliannya hingga orang tahu dia wall.

Cuma perkara ini sulit untuk difahami. Kerana biasanya orang menganggap wall itu banyak ibadahnya dan mempunyai karamah-karamah zahir.

Tegasnya, hanya seorang yang berwatak abid (ahli ibadah) yang dianggap wali lalu dijadikan tempat rujuk. Jarang seorang yang berwatak pemimpin dikatakan wali.

Rasulullah bersabda:
"Ulama-ulama di kalangan umatku seperti nabi-nabi di kalangan Bani Israil. "

Nabi di kalangan Bani Israil ada yang berwatak rasul dan ada yang berwatak nabi. Yang berwatak rasul memimpin manakala yang berwatak nabi menjadi abid. Begitu juga ulama di kalangan umat Rasulullah; ada yang memimpin,ada yang menjadi abid. Sebab itu kalau ALLAH hendak beri karamah atau kelebihan kepada dua golongan ini,bentuk karamah itu tidak sama. Karamah untuk abid adalah sesuai dengan keabidannya, manakala untuk ulama yang memimpin sesuai pula dengan peranannya sebagai pemimpin. Bagi orang awam yang tidak faham, mereka boleh rosak. Bila ada ulama yang balk, berakhlak, sopan-santun, sembahyang banyak, jadi abid, maka orang itulah yang dijadikan tempat rujuk. Sedangkan seorang abid itu tidak diberi peranan oleh ALLAH untuk memimpin. Ibarat nabi, dia bukan pemimpin. Nabi adalah seorang lelaki yang diwahyukan oleh ALLAH untuk mendidik diri sendiri dan tidak diwajibkan memimpin orang lain. Berbeza dengan rasul, di samping wajib mendidik dirinya, dia juga wajib memimpin orang lain. Oleh itu kalau orang ramai banyak  merujuk  pada abid sedangkan ulama yang berwatak pemimpin ditolak, masyarakat akan rosak dan tidak terpimpin.

Seorang abid tidak dikurniakan kebolehan untuk mengislahkan masyarakat. Walaupun dia diberi karamah-karamah tapi karamah itu hanya untuk dirinya. Seorang pemimpin yang bertaraf wall kebanyakannya diberi karamah berbentuk maknawiyah.

Tetapi seorang abid, kalau diberi karamah oleh ALLAH, karamah berbentuk zahiriah. Kerana sesuai dengan wataknya yang bukan pemimpin dan tidak ada pengikut, maka ALLAH beri kelebihan kepadanya untuk menakutkan orang agar orang tidak ganggu dia. Umpamanya Syeikh Abdul QadirJailani, dia seorang ulama dan waliyullah tapi bukan berwatak pemimpin. Walaupun ramai yang mengikutnya, tapi dia bukan pemimpin. Dia ulama berwatak nabi. Orang mengikutnya kerana mahukan barakahnya dan mahu bersembahyang di belakangnya. Ulama yang balk dan soleh tetapi bukan pemimpin ini, kalau ALLAH hendak beri karamah pun, ALLAH akan beri karamah yang zahir seperti boleh berjalan atas air, terbang di udara, lompat atas gunung.

Tetapi bagi ulama yang memimpin, jarang dia diberi karamah berbentuk zahir seperti itu. Dia akan diberi karamah maknawiyah yang ada hubungan dengan keselamatan umat atau orang-orang di bawah pimpinannya. Ini berlaku kepada sesetengah Sahabat terutama Khulafa'ur Rasyidin, yang mereka itu semua bertaraf wall. Misalnya Sayidina Umar Al Khattab r.a., ketika sedang memberi khutbah Jumaat di Madinah, telah menjeritkan arahan kepada panglima tenteranya Sariyah yang waktu itu sedang mengepalai angkatan tentera kaum Muslimin di Palestin yang jaraknya kira-kira 100 batu dari Madinah. Beliau  memberitahu kepada Sariyah kedudukan musuh di belakang sebuah bukit. Sariyah boleh mendengar arahan itu kerana dia juga diberi karamah oleh ALLAH sebagaimana juga Sayidina Umar. Tidak pula Sayidina Umar diberi karamah boleh terbang di udara atau berjalan di atas.air. Kerana kalau seorang pemimpin diberi karamah seperti itu, ia tidak akan memberi faedah pada umat yang dipimpinnya.

Sebab itu pemimpin yang bertaraf wali, selalunya diberi karamah maknawiyah untuk membantu dia dalam kepimpinannya.

Sebagai contoh, katalah seorang pemimpin itu membawa anggota ekspedisi seramai 20 orang untuk menyeberang sebatang sungai. Untuk menyeberang, kena tunggu 3 jam sebelum bot sampai. Dalam masa menunggu itu, kalau pemimpin itu diberi karamah oleh ALLAH, mungkin ALLAH bantu dia hingga tidak terasa apa-apa bila berdepan dengan kerenah anak-anak buah. Dia boleh sabar menunggu dan bersabar dengan kerenah anak-anak buahnya. Kalau diuji dengan cabaran dari orang-orang setempat pun dia boleh sabar. Itu merupakan karamah maknawiyah. Kerana bukan senang untuk sabar. Sebab itu rasul-rasul yang utama mendapat gelaran Ulul Azmi kerana terlalu sabar. Itulah mukjizat maknawiyah bagi para rasul itu. Kalau bagi pemimpin, itu merupakan karamah maknawiyah.

Sebab itu pemimpin-pemimpin yang haq, jarang disebut orang sebagai wall. Misalnya orang tidak kata Imam Syafi'i itu wali, sedangkan dia seorang ulama berwatak rasul dan yang bertaraf wali. ALLAH beri dia karamah maknawiyah sesuai dengan peranannya sebagai pemimpin dan juga mujaddid. manakala bagi Syeikh Abdul Qadir Jailani, dia disebut-sebut sebagai wall besar kerana ALLAH beri dia berbagai karamah zahir yang boleh dilihat dengan mata kepala. Tapi oleh kerana dia bukan pemimpin, karamah itu hanya untuk dirinya, bukan untuk kepentingan umat.

Demikian perbezaan antara wali yang memimpin dan wali yang abid. Tidak semestinya wali itu mempunyai karamah tetapi kalau ALLAH hendak beri karamah, ALLAH akan beri sesuai dengan peranannya. sp

moga-moga ulama akan kembali pada kemuliaan sebenar,

kemuliaan yang telah dinikmati oleh salafussoleh di zaman kegemilangan Islam ketika umat Islam menjadi tempat rujuk serta sandaran dunia. Ulama sebenamya mulia. Terlalu tinggi nilainya dan amat diperlukan oleh dunia. Peranannya terlalu penting dan besar, lebih utama dari segala yang ada di dunia ini.Kehadiran ulama akan menyelamatkan dunia. Tanpanya dunia akan rosak binasa.

Ulama sepatutnya penaung bukan dinaungi.
Ulama sepatutnya tuan bukan bertuan.
Ulama sepatutnya pemerintah bukan diperintah.
Ulama sepatutnya tempat bersandar bukan peminta sedekah.

Ulama sepatutnya penasihat bukan dinasihat.
Ulama sepatutnya pemimpin bukan dipimpin.
Ulama sepatutnya pengarah bukan diarah-arah.
Ulama sepatutnya pencatur bukan dicatur.

Ulama sepatutnya berdikari bukan makan gaji.
Ulama sepatutnya pakar strategi.
Ulama sepatutnya pakar ekonomi.
Ulama sepatutnya pakar pendidikan.

Ulama sepatutnya pakar kemasyarakatan.
Ulama sepatutnya rijalullah.
Ulama sepatutnya adalah mujtahid.
Ulama sepatutnya adalah mursyid.

Ulama sepatutnya adalah mujahid.
Ulama sepatutnya adalah sahabat (kawan).
Ulama adalah bapa.
Ulama adalah suami dan segala-galanya.

Ulama adalah manusia sempurna (tapi bukanlah maksum).

Ulama sepatutnya paling mulia akhlaknya, untuk dijadikan contoh pada seluruh manusia di dunia. Dia adalah sebaik-baik manusia di zamannya. Dia adalah pewaris Nabi-Nya.

Yang mana kalaupun tidak mampu memiliki segala keistimewaan di atas, tetapi sebahagian besar darinya ada padanya.

Ulama bagaikan singa. Hebat bukan kerana kedudukan tetapi sifatnya. Sama ada dibiarkan atau tidak, ia tetap hebat. Sama ada diterima atau ditolak, ia tetap mencabar dan ditakuti ‘serta hebat. Ia tidak perlu apa-apa dari orang lain.Bahkan ia yang diperlukan. Kerana suaranya ditakuti, pandangannya sangat diambil perhatian.

Musuhnya sangat berhajat menjadikan ia singa sarkis. Maka ia diburu-buru.Tetapi itu bukan satu keaiban, malah di situlah kemuliaannya. Kerana berjaya menempuh jalan hidup para nabI dan rasul. Ulama yang dibelai-belai dengan kemewahan, adalah singa Mainan yang sudah terkurung dalam kandang. Dia bukan lagi singa ALLAH yang hanya bertuankan ALLAH, bebas dari sebarang kongkongan duniawi.

Ulama yang bertuankan manusia bukan singa tetapi kucing. Orang yang tersalah pandang menganggap ia pun singa. Sebenarnya tidak. Hanya kucing yang suka tinggal di rumah tuannya. Kucing memang tidak hebat bahkan tidak bernilai apa-apa sangat. Tuannya pun tidak hormat. Musuh pun tidak peduli, sebab apalah yang ada pada kucing ?

Ulama-ulama Mazhab Asy Syafi’i di sepanjang abad yang terkenal dengan ilmu dan taqwa.

Abad ke-3

1. Imam Asy Syafi’I 204 H
2. Imam Ar Rabi
3. Imam Al Bukhari 256 H
4. Imam.Al Muzanni 264 H
5. Imam Abu Daud 273 H
6. Imam At Tarmizi 295 H

Abad ke-4

1. Imam An Nasai 303 H
2. Imam Abu Hassan Al Asyaari 324 H
3. Imam Al Qaffal Al Kabir Asy Syasyi 366 H

Abad ke-5

1. Imam Mahmud Sabuktukin 422H
2. Imam Al Baihaqi 458H
3. QadhiAl Mawardi 462H
4. Imam Al Qusyairi 465 H
5. Imamul Haramain(Abdul Muluk Al Jumaini) 478 H

Abad ke-6

1. Imam Al Ghazali 505H
2. Imam Al Baghawi 516H
3. Imam Asy Syaharstani 548H ,,
4. Imam Ibnu Asakir 576H
5. Abu Syuja’ Al Asyfahani 593H

Abad ke-7

1. Imam Fakhruddin Ar Razi 606 H
2. Imam Ar Rafi’I 623 H
3. Imam Ibnu Malik 672 H
4. Imam Nawawi 676 H
5. Imam Al Baidhawi 691 H

Abad ke-8

1. Imam Ibnu Daqiqil ‘Id 702 H
2. Imam Quthubuddin Asy Syirazi 710 H
3. Imam Taqiyuddin As Subki 756 H
4. Imam Tajuddin Subki 771 H
5. Imam Ibnu Kasir 774 H
6. Imam AZZarkasyi 794 H

Abad ke-9

1. Imam Ibnu Mulqin 804 H
2. Imam Ibnu Ruslan 844 H
3. Imam Ibnu  HajarAsqalani 852 H
4. Imam Jalaluddin Al Mahalli 864 H

Abad ke-10

1. Imam Jalaluddin As Sayuti 911 H
2. Imam Al Qasthalani 923 H
3. Imam Zakaria Al Ansari 925 H
4. Imam Khatib Asy Syarbini 977 H
5. Imam Ibnu Qassim Al A’dadi 994 H

Abad ke-11

1. Imam Ar Ramli 1004 H
2. Imam Ar Raniri 1068 H
3. Imam Syihabuddin Al Qalyubi 1070 H
4. Imam Abdul Rauf Al Fansuri 1094 H

Abad ke-12

1. Imam Muhammad Al Kindi 1094 H

Abad ke-13

1. Syeikh Sulaiman Al Jamal 1204 H
2. Syeikh Sulaiman Al Bujairimi 1221 H
3. Syeikh Asy Syarqawi 1227 H
4. Syeikh Arsyad Al Banjari 1236 H
5. Syeikh Muhammad Al Fadhali 1236 H
6. Syeikh Ibrahim Al Bajuri 1276 H

Abad ke-14

1. Syeikh Zaini Dahlan 1304 H
2. Syeikh Nawawi Banten 1315 H
3. Syeikh Yusuf Ismail An Nabani 1350 H
4. Syeikh Sulaiman Ar Rasuli 1390 H


Di kawasan padang yang tidak ada Helang disitu belalang pun boleh berkata akulah si sang helang pt2Ikut Mazhab Wajib ?
Oleh: Dr Asmadi Mohamed Naim – (http://drasmadinet.blogspot.com/)

Saya didatangi dengan soalan ‘adakah mengikut mazhab itu wajib?.

Saya akan cuba menjelaskan secara ringkas. Secara khususnya, seseorang yang bertaraf mujtahid adalah dilarang mengikut mazhab sebaliknya hendaklah dia berijtihad berdasarkan dalil al-Quran dan sunnah.


Bagaimana pula orang-orang awam ?

Sepakat ulama-ulama Usul (untuk diiktiraf ulama usul mereka mesti mahir quran & sunnah dan penafsirannya) mengatakan mazhab orang-orang awam ialah mazhab muftinya, kerana sekiranya didatangkan dalil kepada orang-orang awam, dia tidak tahu sahihnya atau dhaifnya; atau dia tidak tahu cara penghujahannya; dan dia juga tidak tahu nasikh atau mansukh. Akhirnya dia juga terpaksa bertaqlid dengan ustaz-ustaz untuk bertanya mana sahih, dan yang mana dhaif; atau bertanya maksudnya. Maka muqallid jugalah tu, Cuma berubah dari taqlid Imam-Imam mazhab kepada taqlid ustaz itu.


Apabila ditanya kepada saya, adakah saya mengikut mazhab,

saya katakan: Saya bukan mujtahid, jadi saya mengikut dan mengeluarkan pandangan kebanyakkannya berdasarkan mazhab Imam Shafie Rahimahullah seboleh mungkin.


Saya ditanya lagi: Kalau begitu ustaz seorang muqallid (pentaklid) jugalah ?

Saya katakan: Antara muqallid dan mujtahid, ada martabat pertengahan iaitu ‘muhafiz’, iaitu berpegang pada pandangan mazhab, dengan juga melihat dalil-dalil. Kalau saya dapat sampai ke tahap ini, saya bersyukur banyak-banyak pada Allah SWT.


Saya ditanya lagi: Kenapa Ustaz berpegang pada pandangan orang dah mati ?

Saya katakan: Ulama Usul sepakat membenarkan berpegang kepada pandangan orang yang sudah mati sebab yang mati ialah orangnya, tapi ilmunya tidak mati.


Saya ditanya lagi: Kenapa Ustaz tak mengikut mana-mana profesor/Dr/Ustaz sekarang yang boleh bina mazhab sendiri?

Saya jawab: Kenapa perlu saya berubah keyakinan dari orang yang dekat zamannya dengan Rasulullah SAW (العالي), kepada orang di zaman sekarang (النازل) yang saya tak tahu sejauh mana ketakwaan dia dan ilmunya!


Saya ditanya lagi: Tak cukupkah ijazah PhD yang ustaz dapat untuk menjadi mujtahid?

Saya akan katakan sambil gelak: Tidak ada pun ulama-ulama besar mensyaratkan ada PhD/Prof. Madya sebagai mujtahid. Setahu saya mereka mensyaratkan hafal al-Quran dan sunnah, tahu ijma’ dan qiyas, mahir dalam usul fiqh, mahir bahasa Arab, tahu nasikh dan mansukh dan lain-lain beserta sifat taqwa! Sistem belajar sekarang, kalau saya kaji pasal kuman, saya mahir dalam kuman sahaja, belum lagi bidang lain. Untuk Prof. Madya/prof pula, kena tulis bagi masuk Jurnal-Jurnal terkemuka, buku-buku, buat kajian dan markah-markah persidangan, jawatan dan sebagainya. Tapi kalau banding dengan kitab-kitab ulama dulu yang tebal-tebal dan diiktiraf dalam pelbagai bidang, merah padam dan malu rasanya. Bersyukurlah kalau dapat menjadi hamba yang tahu dirinya……


Saya ditanya lagi: Habis tu, ada orang mendakwa dia mampu berijtihad! 

Saya katakan lagi: Biarkan Si luncai terjun dengan labu-labunya……. adakah anda mahu terjun sama…
silakan…. tapi belum pasti selamat….


Mungkin petikan dari kitab al-Sheikh Mahmud Sa’id Mamduh (dalam kitabnya al-Ta’rif bi Auham man qassama al-Sunnan Ila Sahih wa Dhaif, jilid 1, halaman 14) membantu kefahaman pembaca:

Faedah ke 3
Sesungguhnya aku melihat al-Ustaz al-Sheikh (Muhammad Nasruddin Al-Bani) melarang beramal dengan sebarang hadis-hadis dhaif, dan mewajibkan membezakan antara sahih dan dhaif –berdasarkan pandangannya- untuk dia mempromosikan kepada orang ramai dengan sesuatu yang dinamakan- “al-fiqh al-musaffa (fiqh tulen/suci) –

sila rujuk muqaddimah Sahih al-Adab al-Mufrad, 2000, hal.32, Cetakan Dar al-Buhuth lil Dirasat al-Islamiyyah).

Ketika itu dia mempunyai tugasan untuk menjelaskan apa yang dinamakan ‘fiqh musaffa’; maka beliau melakukan pembahagian kitab-kitab Sunan yang empat kepada dua bahagian:
1. Sahih dan hassan, yang boleh diamalkannya.
2. Dhaif, tidak boleh diamalkannya, dan dia gabungkan dengan hadis-hadis wahiyat(rekaan) dan maudu’at(palsu) dalam satu bab.

Sesungguhnya aku melihat perbuatannya ini, bertentangan dengan jalan para fuqaha dan ulama hadith. Sesungguhnya dia mencipta satu kecacatan besar, dan satu keraguan besar pada dalil-dalil furu’ fiqh yang umum, dan mencabut thiqah (keyakinan masyarakat) terhadap ulama-ulama fiqh, hadith dan terhadap warisan penulisan fiqh, hadith yang diwarisi dan umat bangga dengannya.

Tambahan pula, dia juga diuji dengan mengingkari sebahagian jalan-jalan para fuqaha’ dan ulama hadis pada mensahihkan dan mendhaifkan hadith dan hukum ke atas rawi. Dia menuduh ulama-ulama silam sebagai ‘tidak konsisten’ pada satu ketika, dan pada ketika lain sebagai memudah-mudahkan’.

Maka menyangkalah orang-orang yang tidak mengetahui (jahil), bahawasanya, dengan berbeza pandangan Albani dengan fuqaha’, muhadthin dan para penghafal hadith, Albani telah mendatangkan sesuatu yang sukar bagi ulama-ulama silam (samada Mutaqaddimin atau mutaaakhkhirin) memahaminya dan menguasainya,

maka bersegeralah mereka bertaklid padanya, dan orang-orang ini meninggalkan para Imam-imam dan penghafal hadith, dan beramal secara berbeza dari apa yang diwarisi dari Imam-Imam, ijtihad ulama mujtahid; dan Albani menjadi tinggi dari mereka.

Maka jadilah Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani memindahkan orang ramai dari mengikuti ‘orang yang dekat zamannya dengan Rasulullah’, kepada ‘seorang yang zamannya jauh daripada Rasulullah’ , dan menjauhkan mereka daripada mengikuti Imam-Imam Mujtahid dan para penghafal hadith kepada mengikutinya seorang sahaja.” Tamat Nukilan

Terpulang kepada pembaca membuat pertimbangan.

Pada saya berpegang pada ijtihad dahulu lebih selamat dari berpegang kepada ijtihad sekarang yang kelihatan carca merba metodenya dan bertaklid dengan orang-orang baru (al-nazil).

Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari kesesatan dan menganugerahkan kita jalan yang lurus.
Wallahu a’lam.

Nota
Untuk Rujukan artikel lengkap sila rujuk
http://drasmadinet.blogspot.com/2009/11/ikut-mazhab-wajib.htmlartikel dr Dr Asmadi Mohamed Naim tdk bermakna beliau bersependapat dengan penulis blog harap maklum


Muhadith Asy-Syeikh Yasin Isa Al-Fadani
Bangsa Melayu boleh berbangga bahawa bangsa kita memilki ulama'-ulama' yang sangat terkenal dan diakui ketinggian ilmunya di Makkah mahupun di dunia. Sebut sahaja Syeikh Daud Al-Fathani, Syeikh Arsyad Al-Banjari, Syeikh Abdus Samad Al-Falimbangi, Syeikh Muhammad Nawawi Al Bantani, Syeikh Mahfudz Termas, Syeikh Baqir bin Nur Al Jogjawi, Syeikh Ahmad Khatib Sambas ( Kalimantan), Syeikh Muhammad Zainuddin Al-Fanshuri ( Lombok) dan ramai lagi.

Al-Musnid Dunya Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Muhadith Asy-Syeikh Yasin Isa Al-Fadani 1915-1990 (Muhadith Agung yang Mememiliki Segala Sanad Dunia)

Beliau seoarang ulama' dalam hal ilmu periwayatan hadis ini, maka banyak para ulama'-ulama' dunia berbondong-bondong untuk mendapat Ijazah Sanad hadis dari beliau.

Bahkan Al-Allamah Habib Segaf bin Muhammad Assegaf salah seorang ulama' dan waliyulloh dari Tarim Hadromaut sangat mengagumi keilmuan Syeikh Yasin
Al-Fadani hingga menyebut Syeikh Yasin dengan

”Sayuthiyyu Zamanihi" (Imam Al Hafidz As Sayuthi pada zamannya)

Nama lengkapnya Abu Al-Faidh’ Alam Ad Diin Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, lahir di MAkkah tahun 1915. Sejak kecil SyeIkh Yasin sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, bahkan menginjak pada usia remaja Syeikh Yasin mampu mengungguli rakan-rakannya dalam hal penguasaan ilmu hadis, fiqih bahkan para gurunya pun sangat mengaguminya. Syeikh Yasin mulai belajar dengan ayahnya Syeikh Muhammad Isa, dilanjutkan ke Ash-Shautiyyah. Guru-gurunya antara lain ialah Syeikh Muhktar Usman, Syeikh Hasan Al-Masysath, Habib Muhsin bin Ali Al-Musawa. Menurut sumber, Syeikh Yasin pernah berguru dengan para ulama' seramai 700 orang.

Sekitar tahun 1934 terjadi konflik yang berkaitan nasionalisme, pengarah Ash-Shautiyyah telah menyinggung beberapa pelajar asal Asia Tenggara terutama dari Indonesia, maka Syeikh Yasin mengemukakan idea untuk mendirikan Madrasah Darul Ulum di Makkah, banyak dari pelajar Ash-Shautiyyah yang berbondong-bondong pindah ke Madrasah Darul Ulum, padahal madrasah tersebut baru didirikan. Syeikh yasin menjabat sebagai wakil direktur Madrasah Darul Ulum Makkah, di samping itu Syeikh Yasin mengajar di pelbagai tempat terutama di Masjidil haram . Majlis-maijlis ilmuyang disampaikan oleh Syeikh Yasin mendapat sambutan yang luar biasa terutama dari para pelajar asal Asia Tenggara. Syeikh Yasin juga dikenal sebagai seorang ulama' yang sering meminta ijazah dari para ulama' terkemuka sehingga beliau memilki sanad yang luar biasa banyaknya.

Dan yang sangat menarik adalah Syekh Yasin Al-Fadani adalah seorang yang sederhana, walaupun beliau seorang ulama' besar namun beliau tidak malu untuk keluar masuk ke pasar memikul dan membawa sayur-sayuran untuk memenuhi keperluan seharian. Syekh Yasin juga sering pergi di warung teh sambil menghisap Shisah ( rokok arab). Tiada seorang pun yang berani mencelanya kerana ketinggian ilmu yang dimiliki Syeikh Yasin. Apabila musim haji tiba Syeikh Yasin mengundang ulama'-ulama' dunia dan pelajar untuk berkunjung ke rumahnya untuk berdiskusi dan ramai para ulama yang memohon ijazah sanad hadis dari Syeikh Yasin. Biarpun bukan musim haji, rumah Syeikh Yasin pun sentiasa ramai dikunjungi oleh para ulama' dan penuntut ilmu.

Ulama' kelahiran abad 20 ini banyak menghasilkan karya-karya yang hebat yang tidak kurang daripada 100 judul, yang semuanya tersebar dan menjadi rujukan di pusat pengajian Islam, pondok pesantren, baik itu di Makkah mahupun di Asia Tenggara. Susunan bahasa yang tinggi dan sistematik serta isinya yang padat menjadikan karya Syeikh Yasin banyak digunakan oleh para ulama' dan penuntut ilmu sebagai sumber rujukan.

Diantaranya:
-Fathul ‘allam Syarah dari kitab Hadist Bulughul Maram
-Ad Durr Al-Madhud fi Syarah Sunan Abu Dawud 20 jilid
-Nail Al-Ma’mul Hasyiah ‘Ala Lubb Al-Ushul Fiqh
-Al Fawaid Al-Janiyah ‘Ala Qawaidhul fiqihiyyah,
dan masih banyak karya beliau lainnya.


Sayyid ahmad siddiq al-ghumari(abang-kiri) Dan Sayyid Abdullah al-Ghumar


Beliau banyak dipuji oleh para ulama' dan para gurunya, seperti seorang ulama Hadis bernama Sayyid Abdul Aziz Al-Ghumari (ulama' besar hadis) menggelar Syeikh Yasin sebagai ulama' kebanggaan Haromain ( Makkah dan Madinah).

Prof. Dr. Ali Jum’ah yang merupakan Mufti Besar Mesir dalam kitab Hasyiyah Al -Mam Baijuri A’la Jawahir al Tauhid yang di tahqiqnya mengatakan bahwa dia mendapat Ijazah sanad dari Syiekh Yasin Al-Fadani.

Syeikh M Zainuddin sewaktu mengajar di madrasah Ash-Shaulatiyyah mengalami kesulitan dan memaksa dirinya membolak balik pelbagai kitab-kitab yang muktabar, namun setelah terbitnya Kitab Qowaidhul Fiqih karya Syeikh Yasin Al-Fadani menjadi ringanlah segala bentuk kesulitan-kesulitan yang biasa beliau alami sewaktu mengajar.

Syeikh Yasin juga sering mengadakan kunjungan-kunjungan ke pelbagai negara terutama di Indonesia yang merupakan negara asal dari nenek moyangnya, ramai para ulama yang bertemu Syeikh Yasin ingin meminta izin untuk menjadi murid Syeikh Yasin dan minta ijazah sanad hadis.

Kejadian yang menarik adalah sewaktu Syekh Yasin berkunjung ke Indonesia. Ramai para ulama' daripada pelbagai daerah di Indonesia berbondong-bondong menemui Syeikh Yasin untuk dianggap murid beliau. Salah satunya adalah KH Syafi’i Hadzmi. KH. Syafi'i datang menemui Syeikh Yasin Al-Fadani untuk diangkat sebagai murid namun Syeikh Yasin menolaknya, bukan kerana tidak suka atau ada hal lain. Namun Syeikh Yasin menganggap bahawa dirinya tidak layak menjadi guru dan beliau mengatakan bahwa dirinyalah yang sepatutnya menjadi murid KH Syafi”i Hadzami. Syeikh Yasin menilai bahawa kedalaman ilmu yang dimiliki KH Syafi’i Hadzami tak diragukan lagi. KH Syafi’i Hadzami begitu terkenal namanya di Makkah sebagai seorang ulama' Indonesia yang memiliki keluasan ilmu.

Begitulah keperibadian Syekh Yasin Al-Fadani yang sangat menghargai para ahli ilmu. Pernah salah seorang murid Syeikh Yasin Al-Fadani, KH Abdul Hamid dari Jakarta, sewaktu beliau dihadapi kesulitan dalam mengajar beliau mendapat sepucuk surat dari Syeikh Yasin Al-Fadani, apabila membuka isi surat tersebut ternyata adalah jawaban dari kesulitan yang dihadapinya. KH Abdul hamid pun heran, bagaimanakah Syeikh Yasin boleh tahu kesulitan yang sedang beliau hadapi sedang beliau tidak memberitahu akan kesulitan beliau kepada Syeikh Yasin?

Pernah juga salah seorang murid Syeikh Yasin di Makkah menceritakan bahawa dirinya diperintahkan oleh Syeikh Yasin untuk dibuatkannya teh, setelah teh tersebut diminum maka beliau pergi ke Masjidil Haram dan terasa tidak percaya bahzwa dirinya melihat Syeikh Yasin sedang membawa kitab setelah habis mengajar di Masjidil Haram padahal baru tadi Syeikh Yasin minum teh di rumahnya.

Syekh Yasin Al-Fadani tampil sebagai seorang ulama' yang mampu membentuk murid-murid yang sangat mencintai ilmu, di antara murid beliau ialah

1- Syeikh Muhammad Ismail Zaini Al-Yamani,
2- Syekh Muhammad Muhktaruddin,
3- Habib Hamid Al-Kaff,
4- KH. Ahmad Damhuri ( Banten),
5- KH Abdul Hamid ( Jakarta),
6- KH Maimun Zubair(Rembang),
7- KH Sahal Mahfudz (Pati jateng),
8- KH Ahmad Muhajirin ( Bekasi),
9- KH Zayadi Muhajir,
10- Kh Syafi’i Hadzami
11- Syeikh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Al-Makki
12- Syeikh Prof. Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki,
13- Tuan Guru Hj Mohd Saman Kati (Perak),
14- Syeikh Muhammad Ibrahim Al-Kattani,
15- Tuan Guru Hj. Hasyim Pasir Tumboh,
16- Syeikh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi
17- Tuan Guru Hj. Salleh Musa, dan ramai lagi.

Di antara murid-murid yang pernah berguru dan mengambil ijazah sanad-sanad hadis daripada beliau ialah

1- Al-Habib Umar bin Muhammad (Yaman),
2- Prof Dr. Syeikh Ali As Shabuni (ulama ahli tafsir, Syam),
3- Dr. M. Hasan Addimasyqi,
4- Syeikh Isma’il Zain Al Yamani,
5- Prof. Dr. Ali Jum’ah (Mufti Mesir),
6- Syeikh Hasan Qathirji,
7- Tuan Guru H. M. Zaini Abdul-Ghani (Kalimantan), dan ramai lagi.

Masih ramai murid beliau yang tersebar di pelusuk penjuru dunia yang meneruskan perjuangan Syeikh Yasin Al-Fadani.


Tahun 1990 Syekh Yasin Al-Fadani dipanggil menghadap Allah SWT, seluruh dunia berasa kehilangan seorang ulama' hadis yang mempunyai ilmu yang mantap dan menjadi sumber rujukan ilmu. Kebesaran Allah ditunjukkan kepada para hadirin yang hadir dalam maijlis pengebumian ulama' besar tersebut. Ketika jenazah Syeikh Yasin dimasukkan ke liang lahad bukan liang yang sempit dan lembab tetapi liang tersebut berubah menjadi lapangan yang luas membentang disertai dengan semerbak wangian yang harum dan menyegarkan. Subhanalloh Ya Allah!!!

Beliaulah benteng dan kubu kepada AHLI SUNNAH WAL JAMAAH.


PUJIAN PARA ULAMA:

Syeikh Zakaria Abdullah Bila adalah sahabat baik kepda pendiri Nahdlatul Wathan iaitu Syeikh M. Zainuddin pernah berkata, “Sewaktu saya mengajar Qawa’idul-Fiqhi di Shaulatiyyah, seringkali mendapat kesulitan yang memaksa saya membolak balik kitab-kitab yang besar untuk memecahkan kesulitan tersebut. Namun setelah terbit kitab Al-Fawa’idul-Janiah karangan Syeikh Yasin… menjadi mudahlah semua itu, dan ringanlah beban dalam mengajar."

Seorang ahli Hadis bernama Sayyid Abdul Aziz Al-Ghumari pernah memuji dan menggelar beliau sebagai kebanggaan Ulama Haramain dan sebagai Muhadith.

Prof. Dr. Abdul Wahhab bin Abi Sulaiman (Dirasatul ‘Ulya Universiti Ummul Qura) di dalam kitab: الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة berkata:

"Syeikh Yasin adalah Muhadith, Faqih, Mudir Madrasah Darul-Ulum, pengarang banyak kitab dan salah satu Ulama Masjid Al-Haram…"

Syeikh Umar Abdul Jabbar berkata di dalam surat khabar Al-Bilad (jumaat 24 Dzulqaidah 1379H/ 1960M):

“…bahkan yang terbesar dari amal bakti Syeikh Yasin adalah membuka madrasah putri pada tahun 1362H. Di mana dalam perjalanannya selalu ada rintangan, namun beliau dapat mengatasinya dengan penuh kesabaran dan ketabahan…"

As Sayyid Abdur Rahman bin Muhammad bin Abdur Rahman Al-Ahdal sebagai Mufti negeri Murawah Yaman saat itu, mengarang sebuah syair yang panjang khusus untuk memuji Syeikh Yasin Al-Fadani. Berikut nukilkan satu bait sahaja yang berbunyi:

“Engkau tiada taranya dalam ilmu dan hakikat. Dibangun orang kejayaan kaulah satu-satunya yang jaya”

Dr. Yusuf Abdur Razzaq sebagai dekan kuliah Ushuluddin Universiti Al-Azhar juga memuji beliau dengan perkataan dan syair yang panjang, saya nukilkan satu bait saja yang bunyinya:

“Engkau di tengah kami orang terpilih dari orang terhormat, tak pernah mata melihat manusia seumpama mereka.”

Ustaz Fadhal bin M. bin Iwadh Attarimi pun berkata:

“Wahai pencari ilmu sambutlah panggilan Yasin, bergembiralah dengan sajian yang beliau sajikan,”

Prof. Dr. Ali Jum’ah yang menjawat jawatan sebagai Mufti Mesir dalam kitab Hasyiah Al-Imam Al-Baijuri Ala Jauharatittauhid yang ditahqiqnya, pada halaman 8 mengaku pernah menerima ijazah sanad hadis Hasyiah tersebut dari Syeikh Yasin yang digelarinya sebagai Musnid Ad Dunia.

Al-Habib As Sayyid Seggaf bin Muhammad As Sagaf seorang tokoh pendidik di Hadramaut (pada tahun 1373H) menceritakan kekaguman beliau terhadap Syeikh Yasin, dan menggelarnya sabagai “Sayuthiyyu Zamanihi”. Beliau juga mengarang sebuah syiir untuk memuji beliau, berikut saya nukilkan dua bait saja yang bunyinya sebagai berikut:


“Bagus perbuatanmu hai Yasin engkau seorang tokoh,
dari Ummul Qura engkau Qhadi dan Muftinya.”

“Setiap panduan judul ilmu tertulis dengan dua tanganmu
Alangkah sejuknya akal fikiran rasa terhibur olehnya.”

As Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki sebagai guru Madrasah Al-Falah dan Masjid Al-Haram, Syekh M. Mamduh Al-Mishri dan Al-Habib Ali bin Syekh Bilfaqih Siun Hadramaut dan Ulama lainnya, pernah memuji karangan-karangan beliau…

Dr. Yahya Al-Gautsani bercerita, pernah beliau menghadiri majlis Syeikh Yasin untuk mengkhatam Sunan Abu Daud. Ketika itu hadir pula Muhadith Al-Maghrib Syeikh Sayyid Abdullah bin As-Shiddiq Al-Ghumari dan Syeikh Abdussubhan Al-Barmawi dan Syeikh Abdul-Fattah Rawah.


KARYA TULIS & MURID-MURID BELIAU:

Jumlah karya beliau mencapai lebih dari 97 Kitab, di antaranya 9 kitab tentang Ilmu Hadis, 25 kitab tentang Ilmu dan Ushul fiqih, 36 buku tentang ilmu Falak, dan lainnya tentang ilmu-ilmu yang lain.

Di antara murid-murid yang pernah berguru dan mengambil Ijazah sanad-sanad Hadits dari beliau adalah Al-Habib Umar bin Muhammad (Yaman), Syekh M. Ali Asshabuni (Syam), Dr. M. Hasan Addimasyqi, Syeikh Isma’il Zain Al Yamani, Dr. Ali Jum’ah (Mesir), Syekh Hasan Qathirji, Tuan Guru H. M. Zaini Abdul-Ghani (Kalimantan) dan ramai lagi.

Dan di antara murid-murid beliau yang di samping mengambil sanad hadis, mendapatkan Ijazah ‘Ammah dan Khasshah, juga diberi izin untuk mengajar di Madrasah Darul-Ulum adalah: H. Sayyid Hamid Al-Kaff, Dr. Muslim Nasution, H.Ahmad Damanhuri, H.M.Yusuf Hasyim, H.M. Abrar Dahlan, Dr. Sayyid Aqil Husain Al Munawwar dan ramai lagi.

KEKERAMATAN BELIAU:

Seseorang bernama Zakariyya Thalib asal Syiria pernah mendatangi rumah Syekh Yasin pada hari jumaat. Ketika Azan jumaat dikumandangkan, Syeikh Yasin masih berada di rumah, ahkirnya Zakariyya keluar dan solat di masjid terdekat. Seusai solat jumaat, beliau menemui seorang kawan, Zakariya pun bercerita pada temannya bahawa Syekh Yasin tidak solat jumaat. Namun dibantah oleh temannya karena kata temannya, “Kami sama-sama Syeikh Yasin solat di Nuzhah, iaitu di Masjid Syekh Hasan Massyat ra. yang jaraknya jauh sekali dari rumah beliau”.

H.M. Abrar Dahlan bercerita, suatu hari Syeikh Yasin pernah menyuruh saya membuat syai (teh) dan syisah (yang biasa diisap dengan tembakau dari buah-buahan/rokok teradisi bangsa arab). Setalah saya buatkan dan syeikh mulai meminum teh, saya keluar menuju Masjidil Haram. Ketika kembali, saya melihat Syeikh Yasin baru pulang mengajar dari Masjid Al-Haram dengan membawa beberapa kitab. Saya menjadi heran, anehnya tadi di rumah menyuruh saya membuat teh, sekarang beliau baru pulang dari masjid.

Dikisahkan ketika K.H. Abdul Hamid di Jakarta sedang mengajar dalam ilmu fiqih “bab diyat”, beliau menemukan kesulitan dalam suatu hal sehingga pengajian terhenti kerananya. Malam hari itu juga, beliau menerima sepucuk surat daripada Syeikh Yasin, ternyata isi surat itu adalah jawaban kesulitan yang dihadapinya. Beliaupun berasa heran, dari mana Syekh Yasin tahu…? Sedangkan K.H. Abdul Hamid sendiri tidak pernah menanyakan kepada siapapun tentang kesulitan ini..!

Syekh.Mukhtaruddin asal Palembang bercerita, pernah ketika pak Soeharto (bekas Presiden Indonesia) sedang sakit mata, beliau mengirim satu pesawat khusus untuk menjemput Syeikh Yasin. Ahkirnya pak Soeharto pun sembuh berkat doa beliau.

Semoga Allah swt. merahmati beliau, amin ya Rabbal-Alamin….

Al Fatihah….


Untuk artikel lengkap sila rujuk
SYEIKH YASIN AL-FADANI: Syeikh Abu Al Faydh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al Fadany Al Makky Musnid Ad-Dunya. Bagian II
http://syeikhyasinalfadani.blogspot.com/2012/12/syeikh-abu-al-faydh-muhammad-yasin-bin_14.html


Ahad, 12 Mei 2013

Wahai Tuhan Dgn berkat wali-waliMu moga-moga kami ria dan lapang berusaha kerana Mu

SYEIKH SA’ID NURSI (BADI’UZZAMAN)

Syaikh Bediuzzaman Said Nursi rahimahullah adalah salah seorang tokoh yang sudah dikenali ramai bahkan dianggap sebagai seorang mujaddid. Tokoh yang gigih mempertahankan Islam ketika berhadapan dengan bid`ah sekularisma yang dibawa oleh Ataturk. Beliau tidak pernah gentar dalam perjuangan sucinya itu walaupun beberapa kali dipenjarakan dengan zalim oleh pemerintah Turki sekular.

Kisah perjuangan beliau telah banyak dibukukan dan boleh tuan - tuan baca untuk dijadikan pedoman dan meraih rahmat yang diturunkan Allah ketika orang - orang yang dikasihiNya disebut.

Syeikh Sa’id Nursi lahir dan meninggal di Turki (1294H-1379H/1877-1960M). Hidup diera kejatuhan Khilafah Islam terakhir (Othmaniyah), salah seorang ulamak pejuang Islam yang amat gigih, menjadi penyuntik semangat kebangkitan umat di Turki sejak dari zamannya hingga ke hari ini. Islam dan umat Islam di Turki menghadapi tamparan yang amat hebat dari gerakan Sekular yang dipimpin oleh Mustafa Kamal Atartuk. Kerajaan Islam bukan sahaja berjaya dijatuhkan, malah umat Islam cuba dimurtadkan, sekolah-sekolah agama ditutup, tulisan-tulisan Arab dihapuskan dan aqidah tauhid kepada Allah cuba digantikan dengan aqidah Darwinisme.

Namun para ulamak telah menjadi benteng kepada agama dan ummah. Secara terang atau tersembunyi mereka melancarkan gerakan mempertahankan Islam dan menyedarkan ummah sekalipun ramai yang dipenjara, diseksa dan dibunuh. Berkat kesabaran dan kegigihan mereka, Islam kekal menjadi anutan rakyat di Turki, kekejaman pemerintah Sekular Turki tidak mampu memadamkan cahaya Islam

Ketika dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan fitnah mencetuskan kekacauan, beliau dengan berani berkata di depan hakim :

“Sekiranya saya ada seribu nyawa, saya sanggup mengorbankan semuanya demi untuk syariat islam.Kerana syariat itu adalah sumber kesejahteraan dan kebahagiaan, keadilan sejati serta kebajikan”

Bila ditanya oleh hakim apa pendapat said Nursi terhadap pemerintah, beliau dengan tegas menjawab :

“Ketua sebuah Negara adalah hamba kepada Negara itu.Selagi seseorang ketua Negara itu menurut sunnah Rasulullah maka dia pemimpin kami dan kami patuh dengan arahannya.Tetapi sekiranya ketua sesebuah Negara tidak mengikut sunnah, maka dia adalah perompak”


“Badiuzzaman”

Oleh kerana kepintarannya yang luar biasa Said Nursi telah diberi gelaran “Badiuzzaman” yang bermaksud “Kekaguman Zaman” kepadanya oleh gurunya Sheikh Fathullah Efendi.

Beliau pernah berdebat dengan seorang guru ilmu Geografi dari Eropah dan hanya mengambil masa 24 jam untuk membaca kesemua buku berkaitan dengan ilmu alam sebagai persediaan lalu mengalahkan guru itu.

Beliau juga pernah berdebat dengan seorang ahli Fizik dari Eropah tentang ilmu fizik dan hanya mengambil masa selama 4 hari untuk mentelaah kesemua buku-buku fizik dan memahami hukum-hukum fizik lalu mengalahkan ahli fizik yang telah menghabiskan masa selama 4 tahun untuk mendalaminya. Keadaan itu menyebabkan ahli fizik tersebut berasa kagum dan terus menjadi anak murid Said Nursi pula.

Beliau menulis :

“Sesungguhnya aku andaikan sekiranya Syeikh Abdul al-Qadir al-Jaylani, Shah al-Naqshabandi dan Iman Rabbani sekiranya hidup pada zaman kita ini, nescaya mereka akan mencurahkan segala kemampuan mereka bagi memperteguhkan hakikat keimanan dan akidah islam.”Sebagai penutup bagi entri ini, bersempena pilihanraya ke-13 yang akan diadakan pada 5 Mei 2013 nanti, ese nukilkan lagi satu kisah untuk renungan kita bersama agar dalam keghairahan berpolitik dan berkempen, kita tidak lupa bahawa,

sebagai umat Islam, kita sentiasa terikat dengan hukum - hakam syariat.

Jangankan dalam berkempen politik, dalam melaksanakan jihad berperang pada jalan Allah pun ada hukum dan etika yang perlu kita patuhi. Mungkin kita pernah mendengar

ucapan Syaikh Bediuzzaman Said Nursi rahimahullah yang berbunyi

"A`udhu billahi minasy syaithan was siyasah"

yang bererti
"aku berlindung dengan Allah daripada syaitan dan politik".

Bukanlah maksud Syaikh Bediuzzaman rahimahullah untuk menolak politik, tidak sama sekali tidak. Politik yang beliau tolak dan mohon perlindungan Allah SWT daripadanya adalah politik kotor yang didasari hawa nafsu serakah para politikus yang hanya memikirkan kemenangan tanpa mempedulikan etika, norma dan hukum.

Berbalik kepada ungkapan Syaikh Bediuzzaman rahimahullah tersebut, maka ese datangkan kisahnya sebagaimana diceritakan oleh beliau sendiri dalam tulisannya "al-Ikhlash wal Ukhuwwah" yang diterjemahkan oleh Ustaz Nasir bin Ismail sebagai berikut:-

"Saya (yakni Syaikh Bediuzzaman Said Nursi) pernah melihat, iaitu akibat ikutan yang membuta tuli, seorang ulama yang mendahului ulama yang seorang lagi, dalam usahanya menjatuhkan ulama yang mempunyai pandangan politik yang berbeza dengannya, menyatakan bahawa ulama itu (yakni lawannya) bukanlah orang yang beriman. Beliau juga memuji dan menghormati golongan munafik yang menyokongnya. Saya merasa ngeri dengan akibat buruk dari penglibatan politik seperti ini.

Saya berkata:
"AKU BERLINDUNG DENGAN ALLAH DARIPADA SYAITAN DAN POLITIK,"
dan daripada saat itu saya menarik diri daripada terlibat dengan politik kotor ini.

Mudah - mudahan Allah menyelamatkan kita dan negara kita, juga negara segala umat Islam yang lainnya daripada para politikus yang berperangai seperti tikus yang sukakan kekotoran dan mengamalkan politik kotor. Mudah-mudahan kerajaan kita yang baru nanti akan lebih mendaulatkan Islam sebagai satu-satunya cara hidup yang membawa kepada keredhaan Allah SWT yang dengannya kita dan segala rakyat akan memperolehi rahmat dan kemakmuran yang berpanjangan.


Allahumma ... aamiin.


Nota
Artikel rujukan dari

BAHRUS SHOFA: Karamah Bediuzzaman
http://bahrusshofa.blogspot.com/2013/04/karamah-bediuzzaman.html

SANGTAWAL sakranta: Badiuzzaman Said Nursi
http://sangtawal.blogspot.com/2012/08/badiuzzaman-said-nursi.html

The Mind Game


Play With it, Enjoy it 
but never be fooled by it


The very way the mind looks at things creates a duality. It is the prison of the mind that divides. Mind cannot do otherwise.  It is difficult for the mind to conceive of two contradictions as one, of opposite polarities as one. The mind has a compulsion, an obsession to be consistent. It cannot conceive how light and darkness are one. It is inconsistent, paradoxical.

The mind has to create opposites:life and death,love and hate. How can you conceive of love and hate as one energy ? It is difficult for the mind. So the mind divides. Then the difficulty is over. Hate is opposite to love, and love is opposite to hate. Now you can be consistent and the mind can be at ease. So division is a convenience of the mind – not a truth, not a reality.

So the first thing is not to think in terms of division. This division – is just a linguistic fallacy.


all divisions are just mental.

The whole nonsense is created out of language. For example, if you say something, I have to say yes or no. We have no neutral attitude. Yes is always absolute; no, is also absolute. There is no neutral word in any language. So De Bono has coined a new word, po. He says po should come to be used as a neutral word.It means

 ”I have heard your point of view. I say neither yes nor no to it.”

Use ‘po’, and the whole possibility changes. ‘Po’ is an artificial word that De Bono took from hypothesis or possibility or poetry.  It is a neutral word with no evaluation in it, with no condemnation, no appreciation, no commitment, neither for nor against.

If someone is insulting you, just say ”po.”
Then feel the difference inside you.
A single word can make so much difference.

When you say ”po,” you are saying,
”I have heard you. Now I know that this is your attitude toward me. You may be right you may be wrong. I am not making an evaluation.”


Language creates division.

Even great thinkers go on creating things linguistically that are not there.

If you ask them,  ”What is mind ?”  they say, ”It is not matter.”
If you ask them, ”What is matter ?” they say, ”It is not mind.”

Neither matter nor mind is known. They define matter by mind and define mind by matter. The roots remain unknown. This is absurd, but it is more comforting to us than to say, ”I don’t know. Nothing is known about it.”

When we say, ”Mind is not matter,” we feel at ease – as if something has been defined.  Nothing has been defined.  Mind and matter are both unknown, but to say, ”I do not know,” would be ego deflating.The moment we divide, we feel we have become masters of things about which we are absolutely ignorant.

Ninety-nine percent of philosophy is created by language.  Different languages create different sorts of philosophies, so if you change the language, the philosophy will change. That is why philosophy is not translatable.  Science is always translatable, but philosophy is not. And poetry is even more untranslatable because it depends on a particular freshness of language. The moment you change the language, the flavor is lost; the taste is lost. That taste belongs to a particular arrangement of words, a particular use of words. They cannot be translated.


With a different language you will have a different mind.

There are so many languages. Not only linguistically but religiously, politically. A communist who is sitting by my side is not with me at all. He lives in a different language.
Just on the other side of me, someone may be sitting who believes in karma. The communist and this other man cannot meet.  No dialogue is possible because they do not know each other’s language at all. They may be using the same words, but still they do not know what the other is saying. They live in different universes. With language, everyone lives in a private universe. Without language,  you belong to the common tongue, the existence.

You see them as two because you look only at the surface. Language is the surface. All types of language – religious, political – are on the surface.

So do not try to play these verbal games Even if you find some truth in them, they are only verbal truths. What are you going to learn from them? any verbal game is childish. However seriously you play it makes no difference. You can find many things to support your position, many meanings, but it is just a game. As far as day-to-day work is concerned, language is useful but you cannot move into the deeper realms with it,

Language is just a game. If you find some associations between the verbal and the nonverbal, the reason is not that you have found some important secret, no. You can find many associations that look important, but they are not really significant. They are there because your mind has unconsciously created them.

The human mind everywhere is basically similar, so everything that develops out of the human mind tends to be similar. For example, the word for mother happens to be similar in every language. Not because there is anything significant about it, but because the sound ma is the sound that is most easily uttered by every child. Once the sound is there you can create different words out of it, but a sound is just a sound. The child is just making the sound ma, but you hear it as a word.

You can go on creating similarities out of anything. You can create a vast ocean of words, with infinite similarities. For instance, the word ‘monkey’. You can play with this word and find certain associations,

but before Darwin this would have been impossible.
Because we now know that man comes from the monkey,
we can play word games.

We can say monkey as man-key: the key to man. Other people have joined these two words in a different way. They have said that monkey and man are related because of the mind: man has a monkeyish mind.

So you can create associations and enjoy it, you can feel it is a good game, but it is just a game.One must remember that. Otherwise you will lose track of what is real and what is just a game, and you will go mad.

The more deeply you go into words, the more associations you will find. And then, just by tricks and turns, you can create a whole philosophy out of it. Many do that. Even Ram Dass has done this very much. He has played with the word ‘monkey’ It is alright; there is nothing wrong in it.

What I am saying is this:
if you are playing a game and enjoying it, then enjoy it –
but never be fooled by it.
And you can be fooled.

The game can be so engrossing that you will go on with it, and much energy will be wasted. People think that because there are so many similarities among languages there must have been an original language out of which all other languages have come. But these similarities are not there because of a common language; they are there because of similarities in the human mind.

All over the world, people who are frustrated make the same sounds people who are in love make the same sounds.  A basic similarity among human beings creates a certain similarity in our words also. But don’t take it seriously, because then you can lose yourself in it. Even if you find some significant sources it is meaningless, irrelevant. For a seeker, it is beside the point.

And our minds are such that when we go to seek something we begin with a preconception. If I feel that Muslims are bad, then I go on finding things that support my argument and ultimately I prove myself right. Then whenever I meet a Muslim I begin to find faults, and no one can say I am wrong because I have proof.

Someone can come to the same individual with a contradictory concept. If Muslim means being a good man to him, proof of this goodness can be found with this same Muslim. Good and bad are not opposites;  they exist together. Man has the possibility to be either, so whatever you are looking for in him you will be able to find. In some situations he will be good and in some situations he will be bad.

When you judge him, it depends more on your definition than on the situation itself.
It depends on how you look at this or that.

If you think smoking is bad, for example, then it becomes bad. If you think that to behave in a particular way is bad, then it becomes bad. If we are sitting here and someone falls asleep while we are talking, if you think it is bad it is bad. But really, nothing is good; nothing is bad. Someone with a different attitude will think that this same thing is good. He will think that if someone lies down and goes to sleep among friends, it is good that he feels the freedom to do it. So it depends on your attitude.

I was reading about some of the experiments that A. S. Neill tried at his school, Summerhill. He experimented with a new type of school where there was total freedom. He was the headmaster, but there was no discipline. One day a teacher was sick so he told the boys not to create any nuisance to disturb the teacher that night. But at night, the boys began fighting right next to the sick man’s room. Neill went upstairs. When the children heard someone was coming they became silent and began studying. Neill looked into the room through the window. One boy, who had been pretending to get ready for bed, looked up and saw him at the window. He said to the others, ”It’s no one but Neill. Come on, there’s no need to stop. It’s only Neill.” So they began to fight again. And Neill was the headmaster!

Neill wrote,

”I was so happy that they were so unafraid of me that they were able to say, ‘There is no need to worry. It’s only Neill.’”

He felt good about it,
but no other headmaster would have felt  good.
No other headmaster!  Never in history!
So it depends on you, on how you define things.
Neill felt it as love but, again, that is his definition.

We always find what we are looking for. You can find anything in the world if you are seriously in search of it.

So do not begin with a mind fixed on finding something.Just begin!

An inquiring mind does not mean to be in search of anything but simply to be searching. Simply searching, with no preconceived notions, with nothing definite to find. We find things because we are looking for them.

Many people have wasted their lives seeking things. When something is taken seriously, you can waste your life very easily. Playing with words is so ego-fulfilling that you can waste your life doing it. Even if it is interesting – a good game, amusing – it is useless for a seeker is not a game

The same game can be played with numbers. You can make connections. You can figure out why there are seven days in the week, seven musical notes, seven spheres, seven bodies. Why is there always seven?

Then you can create a philosophy around it, but this philosophy will just be a product of your imagination. Sometimes things begin in very innocent ways. For example, the way counting began. The only reason there are nine digits is because man has ten fingers. All over the world, the first counting that happened was on the fingers. So ten was the chosen limit. It was enough, because then you can go on repeating. So all over the world, there are nine digits.

Once nine has been fixed upon, it becomes difficult to conceive of how to proceed with more than nine digits or less. But less can be used. Nine is only a habit. Leibnitz used only three digits: 1, 2 and 3. Any problem can be solved with three digits as well as nine.

Einstein used only two digits: 1 and 2. Then counting becomes: 1, 2, 10, 11... For us, there seems to be a gap of eight, but that gap doesn’t exist; it is just in our minds.

We have a fixed attitude that 3 must come after 2. There is no must. But it becomes confusing to us. We think that 2 plus 2 is always 4, but there is no inherent necessity in it. If you use a two-digit system, then 2 plus 2 will be 11. But then ”11” and ”4” mean the same thing. You can say that two chairs and two chairs are four chairs, or you can say they are eleven chairs, but whatever system you decide to follow, existentially the number of chairs remains the same.

You can find reasons for everything – why there are seven days in a week, why there are twenty-eight days in a woman’s menstrual cycle, why there are seven notes in the scale, why there are seven spheres. And some of these things may actually have a reason behind them.

For example, the word ‘menses’ means a month. It is possible that man first began counting months according to the menstrual cycle of women, because the natural feminine cycle is a fixed time period: twenty-eight days. This would have been an easy method to know that one month had passed. When your wife begins her menses, one month has gone by. Or, you can count the months according to the moon. But then the time period that we call one month changes to thirty days. The moon gets bigger for fifteen days and wanes for fifteen days, so in thirty days it has gone through its complete cycle.

We fix the months according to the moon, so we say that a month has thirty days. But if you determine it by Venus or by the menstrual period, it will have twenty-eight days. You can dissolve the disparity by dividing the twenty-eight day cycle and thinking in terms of a seven-day week. Then, once this division becomes fixed in the mind, other things follow automatically.

That is what I mean everything has its own logic.

Once you have a seven-day week you can find many other patterns of seven, and seven becomes a significant number, a magical number. It is not. Either the whole life is magical or nothing is. It becomes just a game for the imagination.

You can play with these things, and there will be many coincidences. The world is so big, so infinite, so many things are happening every second, that there are bound to be coincidences. The coincidences begin to add up, and finally you have created so long a list that you are convinced by it.

Then you wonder, ”Why is there always seven ? There must be some mystery to it.”

The mystery is only that your mind sees the coincidences and tries to interpret them in a logical way.

Gurdjieff said that man is food for the moon. This is perfectly logical. It shows the foolishness of logic. Everything in life is good for something else, so Gurdjieff came upon a very inventive idea: that man must also be food for something. Then, ”What is man food for?” becomes a logical question to ask.

The sun cannot be the eater of man because the sun’s rays are food for other things, for plants. Man would then be on a lower rung than other species. But this cannot be so because man is the highest animal – according to himself. So, man cannot be food for the sun.

The moon is related to us in a subtle way, but not in the way Gurdjieff said. It is subtly related to women’s menstrual periods. It is related to the tide, to the ebb and flow of the sea. More people seem to go mad on the full moon. That is where the word ‘lunatic’ comes from: lunar, the moon. The moon has always hypnotized man’s mind. Gurdjieff said, ”Man must be food for the moon, because food can be easily hypnotized by the eater.” Animals, snakes in particular, first hypnotize their victims. They become so paralyzed that they can be eaten. This is another coincidence that Gurdjieff played with. Poets, lunatics, aesthetes, thinkers,  are all hypnotized by the moon. Something must be there. Man must be a food.

You can play with this idea. With a fertile mind like Gurdjieff’s, things go on falling into a logical pattern. Gurdjieff was a genius who could put things in such a way that they appeared to be logical, rational, meaningful, no matter how absurd they were. He postulated this theory and then his imagination was able to find many connections, many proofs.

Every system maker uses logic to distort, to prove his point. Every system maker! Wherever man has created systems to explain existence – in India, in Greece, in China – he has created games. If you accept the first step as true, then the whole system works perfectly, but if you don’t  accept the first step, the whole edifice falls down. The whole edifice is an exercise in imagination. It is good, poetic, beautiful. But once a system insists that its version of existence is the absolute truth, it becomes violent and destructive. These systems of truth are poetries. They are beautiful, but they are just poetry. Many gaps have been filled in by the imagination.

The more rational the system, the more it falls apart, and something irrational must be introduced.But the moment you introduce the irrational element,

the mind begins to shatter

Rabu, 1 Mei 2013

seharum kasturiBAU KASTURI

Sanya adalah Abdul Muttalib (ninda Nabi s.a.w:) itu keluar daripadanya bau kasturi yang sangat harum dan pula ternyata cahaya Rasulullah s.a.w. itu terang pada dahinya.

Dan apabila anak Ielakinya Abdullah, sampai usianya 13 tahun (dan ada pula ahli sejarah yang mengatakan 30 tahun), maka Abdul Muttalib telah mengahwinkan dia dengan Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zahrah dan adalah Abdullah tadi pada masa itu berpangkat tinggi di dalam kaum Bani Zahrah dari segi keturunan dan kemuliaan.


Ada riwayat menyatakan
bau asli peluh atau badan Rasulullah adalah seperti bau kasturi dan ada pula berpendapat harum seperti pati bunga Ros,

Berdasarkan kajian yang dibuat oleh ilmuwan Islam terutamanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah R.A. dan ahli-ahli perubatan Islam, maka kasturi didapati mempunyai banyak khasiat, antaranya:-

1) Memberi kekuatan pada roh:
Haruman adalah santapan roh, manakala kasturi adalah merupakan sewangi-wangi dan sebaik-baik haruman

sebagaimana sabda Nabi SAW:
“Sebaik-baik wangian adalah minyak kasturi”
(Hadis Riwayat Muslim)

2) Menenangkan Jiwa
3) Mencerdaskan akal dan menyihatkan otak
4) Menghilangkan ketakutan dan kebimbangan
5) Menghilangkan debaran jantung
6) Menghilangkan Sesak Nafas
7) Melegakan Lelah (Asma)
8) Menyedarkan orang yang pengsan
9) Memperkuatkan organ luaran tubuh
10) Memperkuatkan organ dalaman tubuh
11) Menghilangkan rasa gementar
12) Menghilangkan sejuk tubuh
13) Membuang angin yang berlebihan dalam tubuh
14) Menawarkan racun atau bisa-bisa binatang
15) Menghilangkan kesakitan sewaktu kencing
16) menjernihkan mata putih pada mata
17) Berfungsi memelihara kesihatan secara keseluruhan
18] Mencegah wabak penyakit
19) Melanjutkan usia
20) Meredhakan Allah SWT, menyukakan para malaikat dan orang-orang soleh, dan sebaliknya dapat mengusirkan syaitan laknatullah dan kuncu-kuncunya.

Menurut Imam Syafie R.A. bahawa antara perkara yang dapat menguatkan badan jasmani ialah dengan mencium bau-bauan yang harum (spt kasturi).

sumber: Madrasah Darul Atiq ]kisah KIJANG DAN ANAKNYA

Telah diriwayatkan oleh Abu Na'im di daiam kitab yang bernama "AI-Hilyah"

bahwa seorang lelaki sedang lalu di sisi Nabi s.a.w. dengan membawa seekor kijang yang telah ditangkap olehnya, lalu Allah Ta'ala (yang berkuasa menjadikan semua benda-benda bercakap) telah menjadikan kijang itu bercakap kepada Nabi s.a.w.:

"Hai Pesuruh Allah, sesungguhnya aku ada mempunyai beberapa ekor anak yang masih menyusu, dan sekarang ini aku sudah ditangkap maka mereka sedang lapar, oleh itu haraplah perintahkan orang ini melepaskan aku supaya aku dapat pergi menyusukan anak-anakku itu, dan sesudah itu aku akan balik ke mari."

Bersabda Rasulullah s.a.w.:
"Bagaimana halnya kalau engkau tak balik ke mari lagi?"

Jawab kijang itu:
"Kalau aku tidak balik ke mari, nanti Allah Ta'ala akan melaknatkan aku sebagaimana la melaknatkan orang yang tidak mengucapkan selawat bagi engkau apabila disebut nama engkau disisinya."

Lalu Nabi s.a.w. pun bersabda kepada orang itu:

"Lepaskanlah kijang itu buat sementara, dan aku jadi penjamin baginya."

Kijang itupun dilepaskan, dan kemudian ia kembali kembali ke situ. Maka turunlah Malaikat Jibril alaihissalam dan berkata:

"Hai Muhammad, Allah Ta'ala mengucapkan salam kepada engkau dan la (Allah Ta'ala) berfirman:

"Demi kemuliaanKu dan kehormatanKu, sesungguhnya Aku lebih kasihankan umat Muhammad daripada kijang itu kasihankan anak-anaknya, dan Aku akan kembalikan mereka kepada engkau sebagaimana kijang itu kembali kepada engkau."

Alhamdulillah, kami ucapkan pujian yang sebanyak-banyaknya kepada Allah karena la menjadikan kami di antara golongan umat Muhammad s.a.w.


Demi CintaMu Ya Allah pada Muhammad NabiMu ampunilah dosa- dosaku

rujukan pelbagai sumber termasuk

kitab hembusan kasturi download
http://www.mediafire.com/file/jomzcwd1fzm/Hembusan%20Kasturi.pdf


The fragrance of loveLove is within man. It is not imported from the outside. It is not a commodity to be purchased when we go to the markets. It is there as the fragrance of life. It is inside everyone.

The search for love, the wooing of love, is not a positive action; it is not an overt act where by you have to go somewhere and draw it out.


Love is shut up inside man; it need only be released.
The question is not how to produce it,
but how to uncover it.

What have we covered ourselves with ?
What is it that will not allow love to surface?

Try asking a medical practitioner what health is. It is very strange, but no doctor in the world can tell you what health is!

With the whole of medical science concerned with health, isn’t there anyone who is able to say what health is?

If you ask a doctor, he will say he can only tell you what the diseases are or what the symptoms are. He may know the different technical term for each and every disease and he may also be able to prescribe the cure.

But health ?

About health, he does not know anything. He can only state that what remains when there is no disease is health.

This is because health is hidden inside man. Health is beyond the definition of man.
Sickness comes from the outside hence it can be defined; health comes from within hence it cannot be defined. Health defies definition. We can only say that the absence of sickness is health.

The truth is, health does not have to be created; it is either hidden by illness or it reveals itself when the illness goes away or is cured..Health is inside us
Health is our nature.
Love is also inside us. Love is our inherent nature. 

Basically, it is wrong to ask man to create love. 

The problem is not how to create love, 
but how to investigate and find out why it is not able to manifest itself. 
What is the hindrance? 
What is the difficulty? 
Where is the dam blocking it?

HAKIKAT TAQWA DAN CARA MENCAPAINYAdisebut oleh Hadis:

"Konstantinople akan jatuh ke tangan seorang raja yang balk, tentera yang baik dan rakyat yang balk.

Dalam sejarah, kebenaran yang dijanjikan dibawa oleh orang-orang bertaqwa untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dengan sebab ketaqwaanlah mereka dibantu dan orang lain pun turut sama mendapat bantuan demi memakmurkan bumi ALLAH ini.

Orang-orang yang bertaqwa dapat dilihat sifat atau cirinya. Ada sifat lahir yang dapat dilihat oleh mata. Tapi taqwa juga ada hakikatnya. Itu menunjukkan, adanya sifat lahir itu belum tentu dia jadi taqwa, walaupun itulah di antara sifat taqwa.


SIFAT LAHIR ORANG BERTAQWA

Sifat lahir, umpamanya sembahyangnya kemas, dapat membuat fardhu dan sunat, puasanya banyak.  Akhlak lahirnya nampak terserlah, seperti kelihatan sabar, redha, pemurah, kasih sayang, tolakansur, tawakkal, qanaah, hidup sederhana, hidup bekerjasama dan sebagainya.

Kemudian mereka sangat. menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh ALLAH. Bahkan yang makruh, kalaupun tidak Japat ditinggalkan semua, dibatasi sangat. Sangat-sangat dikurangkan. Inilah di antara sifat taqwa yang dapat kita lihat dengan mata kepala.

Tetapi hakikat taqwa berbeza; ia tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Orang lain tidak dapat lihat. Cuma siapa yang mendapat hakikat taqwa, dia sahaja barangkali yang dapat mengesannya, Itupun barangkali bagi orang yang sudah sampai ke maqam itu, dia tidak peduli itu semua. Sebab orang yang sudah sampai ke peringkat taqwa yang sebenar, dia pun tidak terasa dia bertaqwa. Dia tidak terasa dia orang soleh atau orang baik. Dia merasakan dialah orang paling jahat di dunia.

Cuma di sini kita hendak memperkatakan tentang ilmunya. Dulu kita telah memperkatakan bahawa hakikat taqwa itu ialah:

i . ingat dua perkara 
ii. lupa dua perkara

Kalau seseorang itu sudah memiliki hati yang begitu, ertinya dia telah memiliki hakikat iman atau hakikat tagwa.


INGAT DUA PERKARA

Perkara yang perlu diingat:

Pertama: Kebaikan orang lain pada kita.

Orang pernah berikan kita ilmu, nasihat, wang ringgit, pandangan dan sebagainya. Kita ingat, dan kita kenang. Sesuai dengan Hadis:

"Barangsiapa yang tidak mensyukuri atau berterima kasih kepada manusia, ertinya dia tidak berterima kasih kepada Tuhan. "

Lebih-lebih lagi kita perlu mengingat rahmat yang ALLAH berikan kepada kita atau nikmat hidup yang ada pada diri kita; mata, kepala, mulut, tangan. Nikmat yang di luar diri kita; isteri, anak-anak, rumahtangga, kebun,pangkat dan sebagainya.

Ini perlu diingat, supaya kita malu pada Tuhan dan kita akan menambahkan amal ibadah kepada Tuhan, sesuai dengan nikmat yang telah ALLAH anugerahkan kepada diri kita.

Kedua: Kesalahan kita pada orang.

Masukkan di dalam hati akan kesalahan kita kepada manusia, bukannya kesalahan manusia kepada kita. Kita kena ingat selalu salah silap yang telah kita lakukan kepada orang lain.Kata-kata yang terlajak yang pernah kita katakan kepada orang lain, harta orang yang kita ambil, hutang yang kita tak bayar, semua ini perlu sangat diingat.Sebab itu, kesalahan kita pada orang, patut dan wajib diingat supaya dapat diselesaikan dengan cara bertaubat.

Lebih-lebih lagi, hendaklah kita ingat kesalahan kita dengan ALLAH. Selama ini mungkin kita meninggalkan  sembahyang. Kalau sembahyang pun, sembahyang kita tidak khusyuk. Atau mungkin kita meninggalkan puasa, terlibat dengan zina atau arak, cuai belajar fardhu ain dan sebagainya. Oleh kerana kesalahan ini ada hubungannya dengan ALLAH, lebih-lebih lagi kita kena bertaubat.


LUPA  DUA  PERKARA

Dua perkara yang mesti dilupakan:


Pertama: Kebaikan kita kepada orang lain.

Kalau selama ini kita pernah tolong orang, jangan kita ingat-ingat. Umpamanya kita pernah bantu dan sokong orang, beri ilmu pada orang, beri duit pada orang, beri tenaga, beri masa untuk kepentingan orang lain; semua ini jangan kita ingat-ingat.

Lebih-lebih lagi janganlah kita ingat, kebaikan kita pada ALLAH, supaya kita buat kerana ALLAH dan tidak terbatal pahalanya. Kita beramal ibadah, berjuang, berjihad, baca Al Quran, berkorban untuk ALLAH. Janganlah kita kenang-kenang. Sebab kalau dikenang-kenang nanti, takut masuk di dalam amalan kita rasa ujub, riyak, sombong. Jadi jangan dikenang-kenang.


Kedua: Kejahatan orang lain pada kita.

Ini hendaklah kita lupa-lupakan. Dengan tujuan supaya kita tidak berdendam. Berdendam itu haram  hukumnya.  Dan juga supaya kita tidak bertindakbalas.Misalnya ada orang menyusahkan kita, tidak bayar hutang kepada kita, pernah mengata dan mengumpat kita, menuduh kita dan sebagainya. Jadi kita kena lupa-lupakan sahaja. Sama ada yang mengata itu kenalan kita,jiran kita, sahabat-handai kita, isteri kita, ataupun suami kita dan sebagainya.

Lebih-lebih lagi yang patut kita lupakan ialah segala ujian yang telah ALLAH timpakan kepada kita. Jangan kita ingatkan dan kenangkan. Kita telah disakitkan oleh ALLAH, disusahkan hidup, dimatikan ahli keluarga kita dan bermacam-macam lagi ujian. Itu semuanya jangan dikenang, sebab kalau kita kenang-kenang, maknanya kita tidak redha dengan ujian daripada ALLAH.Tidak redha ujian daripada ALLAH itu satu kesalahan.

Sebab Hadis Qudsi ada menyatakan:
"Barang siapa yang tidak redha dengan ujian daripadaKu, jangan berteduh di bawah langit Aku dan jangan berpijak di atas bumiKu dan carilah Tuhan selain daripada Aku. "

Mana ada langit selain dari pada langit ciptaan ALLAH ini ?
Mana ada bumi selain daripada bumi ciptaan ALLAH ?
Mana ada Tuhan yang lain, selain daripada Tuhan yang disembah ?
Tuhan hanya ALLAH; Yang Esa, Wahidul Qahhar. Ini menunjukkan ALLAH murka sangat.

Jadi, barang siapa yang ada di dalam hatinya

dua perkara yang dia ingat dan
dua perkara yang dia lupakan,

ertinya dia mendapat taqwa. Itu sekadar bahasan dari segi ilmunya. 

Yang hakikatnya, seseorang yang dapat taqwa itu, dia tak terasa itu semua. Dia hanya rasa dia orang bersalah sahaja pada Tuhan. Dia rasa dialah orang yang paling banyak berdosa.Jadi  kalau  begitu  bukan senang.

Kalaupun kita ada sifat-sifat atau ciri taqwa pada lahirnya,tapi hakikatnya, payah kita nak dapat. Sedangkan hakikat itu yang sebenarnya. Sebab yang lahir itu mesti bertunjang kepada jiwa. Tapi kalau tak bertunjang kepada jiwa, hanya yang lahir sahaja yang ada, atau dengan kata-kata lain benda-benda lahir itu tidak bertunjangkan iman, boleh jadi dia berlakon. Boleh jadi dia berlaku riyak secara tidak sedar.

Tapi kalau benda yang lahir ini, maksudnya dua perkara yang mesti diingati dan dua perkara yang mesti dilupakan telah bertunjang di hati, maka ertinya dia telah memiliki sifat taqwa  yang tulen dan pure.

Tapi kita terbalik,

yang patut kita ingat, kita lupakan.
Yang patut kita lupa, kita ingatkan.

Umpamanya kesalahan orang lain kepada kita, kita ingat sangat. Besar bagi kita. Nampak sahaja kesalahan kawan kita, nampak sahaja salah isteri kita, nampak sahaja salah suami kita.Kadang-kadang tak salah, tapi sengaja cari pasal.

'Mudah-mudahan nampak kesalahannya, jadi boleh aku bertindak.' Berlebih satu minit sahaja berkira, terutamanya untuk orang berpoligami. "Itu nampaknya abang dah lebih satu minit. Mana boleh, kata nak menegakkan keadilan!"

Kalau dengan suami dia berkira, jangan harap dia boleh bertolak ansur dengan orang lain. Sesetengah orang bermadu, satu minit pun berkira.Tapi yang patut kita ingat dilupakan. Nikmat yang telah diberikan dilupakan. Pernahkah kita rasa malu dengan Tuhan? Pernahkah kita rasa nak balas nikmat ALLAH dengan cara membanyakkan amal ibadah ? Tidak.

Kesilapan kita dengan orang lain. Pernahkah kita ingat ?
Tidak! Lebih-lebih lagi kesalahan kita kepada Tuhan. Yang selama ini kita cuai mengaji fardhu ain, cuai menunaikan perintah ALLAH, pernah terlibat dengan yang haram. Pernahkah kita susah hati ?

Kalaulah berlaku sebaliknya; dua perkara yang perlu diingat kita lupakan dan dua perkara yang perlu dilupakan kita ingatkan;  walaupun  sembahyang banyak, berkorban dan sebagainya, itu semuanya tak ada erti di sisi ALLAH.

Sebab ALLAH memandang hati. Itu yang dimaksudkan Hadis:

"ALLAH tidak melihat gambaran lahir dan amalan lahir kamu tetapi ALLAH melihat hati-hati kamu. "

Walaupun amalan lahir seperti yang kita lihat tadi wajib, mesti dilaksanakan, tapi ada lagi benda lain yang menjadi pandangan ALLAH. Yang lahir itu terhenti di atas yang satu, iaitu hati. Jadi, kalau hati itu tidak mengingat perkara yang wajib diingat dan tidak melupakan perkara yang wajib dilupakan, yang lahir itu tidak memberi erti apa-apa.Yang lahir itu Baru dinilai kalau sekiranya hati kita dapat mengingat apa yang wajib diingat dan dapat melupakan perkara yang wajib dilupakan.

Barulah amalan lahir itu dinilai, sebab ia bertunjangkan iman.Tetapi kalau berlaku sebaliknya, ertinya tidak bertunjang iman, bagaimana ALLAH boleh terima amalan lahir kita?

Bila ditunjang oleh iman, barulah diterima pahalanya. sp